Regulament Promoții


promoție inactivă
-------------------------------------------------------------


Promotie de Valentine's Day

-20% EXTRA Reducere, aplica codul: LOVE

Promotia nr. 1. Perioada de valabilitate: 04-06 (ora 16:00) februarie 2020 in limita stocului disponibil


 

REGULAMENTUL PROMOTIEI 
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Promoției “-20% EXTRA Reducere, aplica codul: LOVE”, initiat de SC BENAZA SRL și se adresează la orice persoană fizică de peste 18 ani sau persoană juridică, reprezentând o serie de reguli conform Capitolului 3. ce trebuie respectate in cadrul desfășurării acestei activități:
 
CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL
1.1 Organizatorul Promoției “-20% EXTRA Reducere, aplica codul: LOVE”, (denumit in cele ce urmeaza „Promoția”) este  SC BENAZA SRL, societate cu sediul in Romania, înregistrata la Oficiul Registrului nr: J37/452/21.07.2016, C.U.I.: RO33452070, cont bancar  la Alpha Bank Romania: RO85BUCU2451304244917RON, și înregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal sub Nr. 36000,  (denumit in continuare „Organizatorul”)
1.2 Promoția se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derulării Promoției, dar nu înainte de a anunța publicul in prealabil.
1.3  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe www.benaza.ro, in secțiunea "Regulament Promoții".
 
CAPITOLUL 2. DURATA sI LOCUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI
2.1 Promotia se va desfasura in mediul on-line, prin accesarea paginii www.benaza.ro a Organizatorului, aferente brandului  BENAZA in Perioada de valabilitate: Perioada de valabilitate: 03-14 februarie 2020 in limita stocului disponibil
 
 
CAPITOLUL 3. PARTICIPANȚI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
3.1 La Promoție poate participa orice persoană fizică în vârstă de peste 18 ani sau persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociații familiale (denumită în continuare „Participant”) cu domiciliul în România, care cumpără în perioada: 04-14 februarie 2020 in limita stocului disponibil. Prin participarea la această Promoție, participanții acceptă integral si liber consimțit prevederile acestui Regulament.
3.2 Pentru a participa la Promotie, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ următoarele condiții:
a) comenzii plasate pe www.benaza.ro în perioada: 04-14 februarie 2020 in limita stocului disponibil
b) pentru a beneficia de reducere, trebuie folosit codul LOVE  în cosul de cumpărături, în câmpul “Cod Promotional”
c) sa nu anuleze comanda pe perioada de desfășurare a Promoției și minim 30 zile.
3.3 Reducerea se aplică la toate produsele, chiar si la produsele care au pretul redus, (reducerea se calculeaza din pretul deja redus).
3.4 Promoția nu se cumulează cu alte oferte promoționale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de BENAZA, indiferent de modalitatea de acordare a acestora, așadar, clientul care optează pentru aceasta Promoție nu va putea beneficia si de alte reduceri / discount-uri / oferte promovate online pe  www.benaza.ro
3.5 Schimbul de produse se admite, la o valoare mai mare sau egala cu el.
 
CAPITOLUL 4 - CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
4.1 Datele sunt protejate conform legislației in vigoare pentru confidențialitatea si securitatea prelucrării datelor.
4.2 Organizatorul, deținând număr de Operator de date cu caracter personal nr. 36000, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul Promoție si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 
4.3 Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001. 
4.4 La cererea participantilor, Organizatorul se obliga: 
 a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
4.5 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, trimitand o  astfel de cerere la adresa de email: [email protected]
4.6 Pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.
 
BENAZA 
Program de lucru: Luni- Vineri, orele 09:00-17:30
Telefon:  0 771 333 777
BENAZA - feminin iconic brand.
Ai intrebari ?  Scrie pe CHAT in partea de jos a site-lui.
 
SC BENAZA SRL  
Adresa: str. Ana Ipatescu 2B, C1 or. Husi
judet Vaslui, Romania, cod postal 735100
Registrul Comerţului nr: J37/452/21.07.2016
C.U.I.: RO33452070
SWIFT Alpha Bank Romania: BUCUROBUXXX
RO85BUCU2451304244917RON